Selskapet investerer primært i likvide, børsnoterte norske eller europeiske aksjer. I mindre grad i rentepapirer og illikvide aksjer.

 

Ola Rustad AS

Investeringer i verdipapirer og eiendom

Dagens sitat

"In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield." - Warren Buffett.