Ola Rustad AS er et privat investeringsselskap med hovedsaklig to forretningsområder; finansielle investeringer og eiendom. Selskapet investerer primært i likvide, børsnoterte norske eller europeiske aksjer. I mindre grad i rentepapirer og illikvide aksjer. Eiendomsporteføljen inkluderer næringseiendom i Norge, primært på Østlandet, boligeiendom i Hamburg og enkelte syndikerte prosjekter.

 

 

Ola Rustad AS

Investeringer i verdipapirer og eiendom

Dagens sitat

"In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield." - Warren Buffett.