Følgende er ikke interessant for oss:

 

Private equity fond
Hedge fond
Ordinære brede aksjefond
Derivater
Strukturerte produkter

Ola Rustad AS

Investeringer i verdipapirer og eiendom

Dagens sitat

"In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield." - Warren Buffett.